top of page

ИМПРОВИЗАЦИОНЕН КУРС

Начало

Първият импровизацнонен курс  стартира през месец Октомври 2010 година. От тогава вече чеетири аматьорски групи играят периодично пред публика: "3мпро Юнайтед", "ШиЗи ИмПро", "Хайде ти!" и най-новата - група "К.Е.Ф."

Верую

"Човек се учи от опита си и никой не "преподава" нищо на другите." 

Вярвам, че съм улеснител в един процес, в който чрез игри и упражнения се разкриват неподозирани качества у хората. Играейки те преживяват принципите за които се говори.  

Срещите

Срещаме се два пъти седмично по два часа. Работим като група. Няма грешки. Всички играем заедно и развиваме спонтанността и интуицията си. Елиминираме вътрешната цензура и реагираме на момента, възвръщайки твореца в себе си.

Връзка

Ето как можете да се свържете с улеснителя на курса и да се подготвите за пътуването към  творческото си "Аз".

ШиЗи Про

Златин води и професионална група за импровизационен театър. Повече за тях и техните изяви можете да видите тук:

Спонтанността се ражда в игра

bottom of page